ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 15.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 20.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4/17/2021 5:58:04 PM)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.30 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 23.00 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4/17/2021 1:38:00 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.00 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.80 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4/17/2021 6:15:34 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 33.00 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4/17/2021 6:37:00 PM)