ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 9.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 18.60 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/6/2021 9:13:37 AM)