ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.40 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 22.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7/25/2021 4:31:21 PM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 29.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7/25/2021 4:31:33 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.70 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 27.30 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7/25/2021 4:34:11 PM)