ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 7.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 9.20 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 5:53:56 AM)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 16.00 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 18.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 6:27:30 AM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 14.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 17.10 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 6:23:24 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.90 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 24.10 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 6:14:38 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 17.40 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 20.00 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 6:27:10 AM)