ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.70 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 21.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/22/2021 8:41:39 AM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.90 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 28.40 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/22/2021 8:42:34 AM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 26.30 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/22/2021 8:40:29 AM)