ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.00 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 21.00 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10/23/2021 12:00:42 PM)