ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 15.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 31.60 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/1/2020 12:40:53 PM)