ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 19.30 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.10 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/5/2020 4:17:49 PM)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 18.80 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 26.30 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/5/2020 4:28:16 PM)
สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.70 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 30.80 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/5/2020 4:32:10 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
อุณหภูมิต่ำสุด : 20.90 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 29.50 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6/5/2020 4:32:27 PM)