ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 21.60 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.90 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9/18/2021 5:50:52 PM)