ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อุณหภูมิ : 21.90 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 94.30 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 20.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 5/18/2022 1:33:24 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5