ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

อุณหภูมิ : 20.60 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 95.40 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 6.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 10/23/2021 12:00:42 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5