ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

อุณหภูมิ : 32.50 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 49.10 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 47.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 4/10/2021 5:03:46 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5