ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

อุณหภูมิ : 21.80 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 40.30 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 14.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 3/3/2021 5:29:01 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5