ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

อุณหภูมิ : 22.00 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 84.70 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 10.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 6/12/2021 10:12:19 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5