ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

อุณหภูมิ : 22.20 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 93.40 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 8.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 7/14/2021 2:29:24 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5