ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
อุณหภูมิต่ำสุด : 15.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 30.80 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12/1/2020 12:10:27 PM)