ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 14.50 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 15.30 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10/20/2020 9:35:38 AM)
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 16.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 16.90 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10/20/2020 9:23:08 AM)