ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อุณหภูมิต่ำสุด : 23.90 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.90 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9/18/2021 4:47:38 PM)