ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศทั่วไป

สถานีเกษตรหลวงปางดะ
อุณหภูมิต่ำสุด : 23.10 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 23.10 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 1:15:10 PM)
สถานีวิจัยและส่งเสริมกาแฟอราบิก้าแม่หลอด
อุณหภูมิต่ำสุด : 24.80 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 25.90 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 1:30:17 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
อุณหภูมิต่ำสุด : 28.88 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 31.63 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 1:50:00 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก
อุณหภูมิต่ำสุด : 26.20 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 27.20 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 1:50:39 PM)
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
อุณหภูมิต่ำสุด : 26.97 °C
อุณหภูมิสูงสุด : 29.69 °C
(ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 1:50:00 PM)