ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

อุณหภูมิ : 15.40 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 102.00 %
ปริมาณน้ำฝน : 3.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 20.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 10/20/2020 10:20:56 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5