ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

อุณหภูมิ : 16.90 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 99.90 %
ปริมาณน้ำฝน : 1.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 0.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 10/20/2020 9:23:08 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5