ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

อุณหภูมิ : 21.00 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 95.40 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 3.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 10/23/2021 10:30:19 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5