ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

อุณหภูมิ : 22.40 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 97.80 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 0.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 7/1/2022 11:32:26 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5