ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

อุณหภูมิ : 25.40 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 82.70 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 1.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 8/7/2022 8:26:49 AM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5