ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

อุณหภูมิ : 27.16 °C
ความชื้นสัมพันธ์ : 70.44 %
ปริมาณน้ำฝน : 0.00 mmHg
ค่าฝุ่น pm2.5 : 7.00 µg/m³
ข้อมูลล่าสุด : 8/8/2022 2:50:00 PM

ข้อมูลสภาพอากาศรายเดือน
ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยรายวัน
วันที่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ปริมาณฝุ่น PM2.5